Meer informatie

 • Klachten dienen te worden opgelost.

  Een goed contact met alle medewerkers van onze praktijk is voor u als patiënt erg belangrijk. Dat geldt voor het contact met de huisarts, maar ook voor het contact met een van onze assistentes, een waarnemer of een van onze praktijkondersteuners.
  Het kan echter voorkomen dat u over bepaalde zaken minder tevreden bent.

  Wij vinden het niet alleen belangrijk dat onze patiënten tevreden zijn, wij willen ook  – daar waar nodig – zaken oplossen en verbeteren. Dat kan alleen als wij op de hoogte zijn van uw klacht.

  Gezien de bijzondere vertrouwensrelatie tussen u en ons, raden wij u aan niet te lang te wachten en uw klacht te melden.

  Onze Huisartsenpraktijk is aangesloten bij stichting klachten en geschillen eerstelijnszorg (www.skge.nl)
  De klachtencommissie heeft een speciale folder over dit onderwerp uitgegeven, die op onze praktijk te verkrijgen is, maar ook rechtstreeks te downloaden.

 • Huisartsenpraktijk Balans – achtergrond

  Een moderne huisartsenpraktijk is veel meer dan één huisarts met een assistente. Niet alleen moderne techniek en kennis, maar ook moderne samenwerking.

  Op 27 mei 2020 is de kwaliteit van onze praktijk opnieuw getoetst, en we kunnen u melden dat wij deze toetsing glansrijk hebben doorstaan.

  Lokaal werkt uw huisarts samen met assistentes, praktijkondersteuners m/v, patiënten en anderen, maar ook regionaal en landelijk is er samenwerking.

  Lokaal

  Het logo van Huisartsenpraktijk Balans staat symbool voor onze werkwijze en aanpak en laat zien, dat wij samen proberen door inzet van onze zorg voor u en mét u  in Balans te blijven.

  • Uw huisarts is spin in het web, met lijnen naar overige disciplines als ziekenhuis, fysiotherapie, wijkverpleegkundige, uw apotheek,  maatschappelijk werk, verzorgingshuis en meer.
  • Uw praktijk functioneert als team; huisarts én alle medewerkers.

  Regionaal

  Om de continuïteit en kwaliteit van de chronische zorg te verbeteren werken wij met huisartsen en specialisten in de regio samen en kaderen deze zorg binnen bepaalde daartoe opgezette  zorgprogramma’s. De overkoepelende organisatie ZEL (Zorggroep Eerste Lijn) coördineert en organiseert deze zorg voor onze regio.
  Heeft u Diabetes, COPD of een hart-of vaatziekte dan valt een deel van uw zorgverlening binnen een officieel zorgprogramma.
  Dit geldt ook wanneer er sprake is van psychische problemen, waarmee één van onze praktijkondersteuners u weer “op weg “ kan helpen.
  Dit betekent dat u, afhankelijk van uw aandoening, met een bepaalde regelmaat op het spreekuur verwacht wordt.

  Landelijk

  De NHG Accreditatie® is een kwaliteitskeurmerk dat laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit. Dit keurmerk wordt na een strenge controle (Audit) jaarlijks toegekend en wij zijn er trots op dat wij sinds 2015 geaccrediteerd zijn.

  In het accrediteringstraject wordt de praktijk elk jaar getoetst op de kwaliteit. Het medisch handelen en de praktijkvoering en –organisatie wordt doorgelicht. Ook wordt er regelmatig een enquête onder een aantal patiënten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de medewerkers kunnen geven.

  Met alle informatie komen we jaarlijks tot een aantal verbeteringsplannen, het doel is de kwaliteit constant te verhogen.

  Met onze inspanningen voldoen wij ruimschoots aan de criteria voor NHG-Praktijkaccreditering®.
  Immers Kwaliteitsverbetering van de zorg is voor u en ons van groot belang.

  Het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering® laat zien dat wij als huisartsenpraktijk systematisch en continu werken aan kwaliteitsverbetering van de door de praktijk geboden zorg.

   

 • Reist u naar het buitenland?

  Maak dan telefonisch of online een afspraak bij de Reizigerszorg van de GGDHaaglanden voor advies en eventueel vaccinatie.

  In veel landen heersen bijvoorbeeld ziekten als malaria, polio of hepatitis A of B. Dan is het belangrijk dat u zich laat inenten of andere maatregelen treft. Voor sommige landen is een vaccinatie zelfs verplicht.

  Vaccineer op tijd, bij voorkeur 6-8 weken voor vertrek. Ook bij last-minute reizen is vaccineren aan te raden.

  Via deze link vindt u alle informatie die u nodig heeft.

  Wij wensen u een prettige reis en en gezonde thuiskomst.

 • Tijdens vakanties en op nascholingsdagen is de praktijk gesloten.
  Eén van onze collega’s neemt dan in deze periode waar.
  Voor dringende vragen kunt u dan terecht bij:

  Huisartsenpraktijk Dr. P. Bregman
  Olmendreef 1
  2631 HH Nootdorp
  T 015-3109154

  Onderstaand zijn onze vakanties vermeld.

  Periode 2024

  Meivakantie

  6 mei t/m 10 mei 2024

  Zomervakantie

  15 juli t/m 2 augustus 2024

   

  Voor eventuele herhaalmedicijnen kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw apotheek.

 • Onze huisartsenpraktijk is GESLOTEN voor aanmeldingen en inschrijvingen van nieuwe patiënten.

  Lees meer