« terug naar vorige pagina

Afspraak maken

Het spreekuur wordt, uitgezonderd de vakanties,  gehouden op iedere normale werkdag.
Voor een consult, of indien nodig een visite, dient u altijd een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00 – 11.00 uur.

Voor uitslagen kunt u de praktijk bellen tussen 13.30 – 16.00 uur.

Van 08.00 – 09.00 uur: Aanvraag consult dezelfde dag.

Van 08.00 – 11.00 uur: Aanvraag visite. 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat, om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten.
De assistente is (net als de huisarts en alle andere praktijkmedewerkers) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.


Méér tijd

Heeft u verschillende klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda. Eén afspraak is voor één klacht bedoelt. Anders moeten er een dubbele afspraak worden ingepland.

Één persoon

Een consult bij de huisarts is in principe bedoeld voor één persoon. Wanneer u met meerdere personen (en dus meerdere vragen) op het spreekuur komt, dan verzoeken wij dat ook, bij het maken van de afspraak aan de assistente te melden.

Wachttijd

Wij streven er naar u op de afgesproken tijd te helpen. Het kan echter voorkomen dat het spreekuur “uitloopt”.
Zeker wanneer uw huisarts is weggeroepen voor spoedeisende hulp, is dit wel eens het geval. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Afspraak “vergeten”

Het komt helaas steeds vaker voor dat patiënten een afspraak vergeten, en dus niet op het geplande spreekuur verschijnen, of niet thuis zijn bij een afgesproken visite.

Indien u bij verhindering een afspraak niet 24 uur van te voren afzegt, zijn wij helaas genoodzaakt het tarief dat voor deze afspraak geldt bij u in rekening te brengen.

Let op! Helaas kunt u dit bedrag niet declareren bij uw zorgverzekeraar dus wees op tijd met het doorgeven van een verhindering. Deze regeling geldt voor de afspraken met de huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten.

   
Per 1 januari 2014 hanteren wij de volgende tarieven, indien een patiënt niet op de afspraak verschijnt (of op de afgesproken tijd thuis is), en wij daar geen bericht van hebben gekregen:
 
Niet verschenen op afspraak consult:
20,00 €

Niet verschenen op afspraak chirurgische ingreep
50,00 €

Niet aanwezig op afgesproken thuisbezoek
26,00 €

U ontvangt in bovengenoemde gevallen een factuur, welke u binnen 8 werkdagen dient te voldoen.

! Voorkom onnodige kosten door een afspraak tijdig af te zeggen indien u verhinderd bent.