« terug naar vorige pagina

Praktijkondersteuning

Algemeen:

Naast de drie huisartsen en doktersassistentes zijn er sinds 2007 in onze praktijk ook praktijkondersteuners werkzaam. Een praktijkondersteuner is in Nederland een functie in de huisartsenzorg; letterlijk de ondersteuner van de (huisartsen)praktijk, gemakshalve korten we de functie af met de term POH (Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg).
Er zijn twee specialisaties: somatiek en geestelijke gezondheidszorg. De functie in onze praktijk wordt ingevuld door twee zorgprofessionals, die daarvoor speciaal zijn opgeleid en een zeer ruime werkervaring op hun vakgebied hebben. Net als uw huisarts en de assistentes volgen zij ook regelmatig cursussen en trainingen om hun kennis en vaardigheden helemaal up to date te houden. Naast het gegeven dat onze praktijkondersteuners ook werkelijk gespecialiseerd zijn op hun vakgebied, is het voor u als patiënt prettig te weten dat zij meer tijd kunnen besteden aan de begeleiding of behandeling van uw klachten, dan de huisarts dat normaal gesproken kan, én dat alle kosten door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

Lees hieronder meer over onze praktijkondersteuners.

Onze praktijkondersteuners

 • De Praktijkondersteuner GGZ

  POH-GGZ staat voor praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor geestelijke gezondheidszorg. De POH-GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho-)sociale klachten. In onze praktijk is Marijke ter Haar en zij heeft een eigen spreekuur op een vaste dag, welke u kunt bezoeken na advies van de huisarts.

  Waarom een POH-GGZ in de huisartsenpraktijk?

  Met een POH-GGZ in de praktijk is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische en psychosociale klachten.

  Door de kennis van en ervaring op het terrein van psychische en (psycho-)sociale klachten kan de POH-GGZ met u een goede inventarisatie van uw klachten en problemen maken. In bepaalde gevallen is een kortdurende behandeling van of ondersteuning bij deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden.

  Wat kan de POH-GGZ voor u doen?

  In een gesprek brengt de POH-GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen.

  Vervolgens adviseert de POH-GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling  (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling) of vervolggesprekken bij de POH-GGZ.

  De POH-GGZ kan daarbij dus helpen door:

  • het verhelderen van problemen;
  • het geven van advies over behandeling en verwijzing;
  • (in sommige gevallen) kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
  • nazorg na behandeling in de GGZ.

  Hoe komt een afspraak bij de POH-GGZ tot stand?

  U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH-GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH-GGZ gepland. Na het eerste gesprek zal de POH-GGZ u en uw huisarts adviseren over een vervolgtraject. De huisarts kan u ook tijdens een consult adviseren een afspraak te maken met de POH-GGZ.

  Kosten

  Aan de gesprekken met de POH-GGZ zijn voor u geen kosten verbonden.

  Wat als ik verhinderd ben?

  Indien u verhinderd bent, wilt u dan de gemaakte afspraak tijdig afzeggen? In de tijd die voor u gereserveerd was kan nog iemand anders geholpen worden. Indien u niet tijdig afzegt kunnen de kosten hiervan bij u in rekening worden gebracht. Déze kosten zijn niet te verhalen op uw zorgverzekering.

 • De Praktijkondersteuner Somatiek

  Monique van Winden werkt in deze functie in onze praktijk. Zij is nauw betrokken bij het behandelen en begeleiden van mensen met chronische aandoeningen zoals:

  • diabetes (suikerziekte);
  • hart- en vaatziekten (of een risico daarop);
  • longziekten (astma en COPD).

  Ook kan zij een rol spelen bij het begeleiden van kwetsbare ouderen en van mensen die net uit het ziekenhuis ontslagen zijn.

  De POH-S werkt altijd onder verantwoordelijkheid en begeleiding van uw huisarts. De landelijke richtlijnen van het Nederlands Huisarts Genootschap hierbij leidend.

  Wat kan de POH-S voor u betekenen?

  Bij chronische aandoeningen is het belangrijk dat er regelmatige controles plaatsvinden om u goed te behandelen en complicaties te voorkomen. De meeste van deze controles worden door onze POH-S gedaan. Ook geeft zij voorlichting over de ziekte en het omgaan daarmee. Monique van Winden heeft voor al haar taken een eigen spreekuur.

  Diabetes spreekuur

  Controles van patiënten met diabetes vinden periodiek plaats. Jaarlijks komt u tenminste één maal voor controle bij uw huisarts. Naast het bespreken van uw bloedonderzoek en lichamelijk onderzoek is er ook aandacht voor uw leefstijl (voeding, beweging), het gebruik van medicatie en de consequenties van diabetes in uw dagelijks leven.

  Hart- en vaatziekten spreekuur

  Regelmatige controles zijn van belang voor mensen met een verhoogd risico op het krijgen van een hart-of vaatziekte of die hart- en vaatziekten hebben doorgemaakt. De POH-S controleert onder andere de bloeddruk, het gewicht en andere risicofactoren. Ook bespreekt zij de uitslagen van uw bloedonderzoek, die door de huisarts beoordeeld zijn. Zo nodig maakt zij met u een plan voor verandering van uw leefstijl en gebruik van medicatie. 

  Astma/COPD spreekuur

  Om de conditie van de longen optimaal te houden is voor mensen met astma of COPD regelmatige controle en het meten van de longfunctie belangrijk. De POH-S kan u helpen met vragen over uw longen, de medicijnen die u gebruikt en over het omgaan met uw klachten tijdens uw alledaagse bezigheden.

  Stoppen met roken

  Als u wilt stoppen met roken kunt u dat ook met de POH-S of uw huisarts bespreken. Stoppen met roken met ondersteuning blijkt effectiever te zijn dan zelfstandig stoppen. Neem gerust contact op als u daar belangstelling voor heeft.
   

  Hoe gaat het in zijn werk?

  De huisarts verwijst u naar het spreekuur van de POH-S. Ook kunt u een oproep ontvangen, omdat u volgens onze gegevens in aanmerking komt voor extra begeleiding. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen als u het spreekuur van de POH-S wilt bezoeken.

   
  Wat zijn de kosten?

  Er zijn geen kosten verbonden aan de consulten bij de POH-S. Deze worden volledig vergoed door uw ziektekostenverzekering.

   
  Wat als ik verhinderd ben?

  Indien u verhinderd bent, wilt u dan de gemaakte afspraak tijdig afzeggen? In de tijd die voor u gereserveerd was kan nog iemand anders geholpen worden. Indien u niet tijdig afzegt kunnen de kosten hiervan bij u in rekening worden gebracht. Déze kosten zijn niet te verhalen op uw zorgverzekering.