« terug naar vorige pagina

Algemene informatie

Het LSP

Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP. De zogenoemde ‘uitrol’ van dit LSP is in 2013 al gestart. Bij onze huisartsenpraktijk zijn de technische voorbereidingen gestart. Wij sluiten ons definitief aan per 1 maart 2014.

Toestemming

Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, dan geeft uw huisarts en/of apotheek door aan het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Andere zorgverleners kunnen dan uw actuele medische gegevens opvragen. Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Zo beschikken zorgverleners snel over de juiste informatie en kunnen ze u de juiste zorg geven. Ook ’s avonds en in het weekend.

Ongetwijfeld heeft u al iets gehoord of gelezen over het over het voormalig Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Dat heet nu: het Landelijk Schakel Punt (LSP).
Wij willen u hier graag nader over informeren.

Op dit moment wisselen wij en Apotheek Nootdorp (en diverse andere regionale samenwerkende apotheken), al beperkt essentiële medische gegevens uit om goede zorg te kunnen garanderen. Dit gebeurt via ons lokale netwerk. U moet hierbij denken aan medicatiegegevens, specifieke laboratoriumwaarden, zoals bijvoorbeeld de nierfunctie en in beperkte mate de reden van voorschrijven.

Ook  zijn we aangesloten bij een regionaal netwerk: OZIS. Via dit netwerk kan een waarnemend huisarts op de huisartsenpost beperkt informatie uit uw dossier bij ons inzien. Dat kan erg belangrijk zijn voor goede zorg bij spoedgevallen.

Het gaat daarbij om de volgende informatie: uw huidige gezondheidsproblemen, informatie over uw contacten met uw huisarts in de laatste vier maanden of uw vijf laatste contacten met de huisarts, bijzonderheden daarvan die belangrijk kunnen zijn voor een waarnemend arts, uw actuele medicatie en overgevoeligheden voor bepaalde medicijnen.

Dit regionale netwerk wordt in de loop van 2014 opgeheven. Hiervoor in de plaats komt het Landelijk Schakel Punt (LSP). Zoals de naam al zegt: het gaat om een schakelpunt. Dit betekent dat dit LSP bijhoudt waar de genoemde noodzakelijke medische informatie te vinden is van een bij het LSP aangemelde patiënt.
Er worden geen medische gegevens in het LSP opgeslagen!
Uw medisch dossier blijft bij uw eigen zorgverlener staan, dus in het systeem van onze praktijk. Alleen bovengenoemde gegevens zijn in te zien voor de spoedzorg. En zijn alleen te raadplegen door huisartsen van de huisartsenpost in Delft en en van de apotheek die op dat moment dienst heeft.  Medisch specialisten kunnen alleen uw actuele medicatie inzien.  Niet uw medische gegevens.
Wanneer u binnen Nederland op vakantie bent, en dringend medische zorg nodig heeft, dan kunnen alle Zorgverleners die aangesloten zijn bij het LSP ook deze gegevens raadplegen. Dat kan alleen als zij ook aangesloten zijn bij het LSP, én zij zich met een speciale pas elektronisch kunnen identificeren. En voor alle duidelijkheid: zonder uw toestemming komen uw gegevens niet beschikbaar in het LSP.

Huisartsenpraktijk Balans, ondersteunt het LSP.  Maar zonder uw toestemming komen uw gegevens dus niet beschikbaar in het LSP.  Indien u het zinvol vindt dat uw gegevens in het LSP beschikbaar komen, moet u zowel uw huisarts als apotheker toestemming geven om u aan te melden bij dat LSP. U kunt ook expliciet aangeven dat uw gegevens niet via het LSP beschikbaar zijn voor andere Zorgverleners.

Dat kan in principe op twee manieren:

1) via de website:  www.ikgeeftoestemming.nl.
(hier kunt u het formulier downloaden, maar het ook via internet met uw DigiD en sms code verzenden)

2) door het invullen van een aanmeldformulier.

Dit formulier kunt ophalen bij uw apotheek of onze huisartsenpraktijk. U kunt het downloaden via de websites. Dit aanmeldformulier levert u dan ingevuld in bij respectievelijk uw apotheek of huisarts. Zij melden u vervolgens aan bij het LSP. Wanneer u niet over een printer beschikt, dan kunt u het aanmeldingsformulier en een voorlichtingsbrochure ook bij de assistente meenemen.

Met name die mensen die veel medicijnen gebruiken en/of lijden aan één of meerdere chronische aandoeningen nodigen wij uit om deze toestemming te geven. U valt dan in een zogenaamde risicogroep, waarbij het belang van een actueel medische dossier bij acute zorg groot is.

Als u geen toestemming geeft willen wij dat ook graag weten via het genoemde aanmeldformulier. Dan is dit voor iedereen duidelijk.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de assistente van onze praktijk of uw apotheker. 

Wie maken gebruik van het LSP?

Op dit moment kunnen huisartsen, waarnemend huisartsen (huisartsenposten), apothekers, ziekenhuisapothekers en medisch specialisten gebruikmaken van het LSP.

Verantwoordelijkheid

De VZVZ is verantwoordelijk voor de uitwisseling van gegevens via het LSP. De VZVZ zorgt er ook voor dat het netwerk goed werkt, zodat  zorgverleners bijvoorbeeld alleen de gegevens kunnen opvragen die voor hun beroepsgroep nodig zijn. Zo kan een huisarts wel een samenvatting van uw huisartsdossier inzien, maar een apotheker niet. Ook zorgt de VZVZ dat het netwerk bijhoudt wie gegevens aanmelden en wie gegevens opvragen.

Overheid

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft per 1 januari 2012 de verantwoordelijkheid voor het LSP (voorheen het landelijk elektronisch patiëntendossier) overgedragen aan de VZVZ. De VZVZ besloot in overleg met de patiëntenfederatie NPCF, de koepels van zorgverleners en Nictiz om het LSP zonder steun van de overheid voort te zetten. 

Zorgverlener

Uw zorgverlener – in uw geval Huisartsenpraktijk Balans – is verantwoordelijk voor uw medisch dossier. Wij zijn ook verantwoordelijk voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw gegevens via het LSP. Dat kan dus alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Wij moeten altijd zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Uw toestemming kunt u altijd ook weer intrekken.

Meer informatie