« terug naar vorige pagina

Privacystatement

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Huisartsenpraktijk Balans volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet staat beschreven hoe onze medewerkers met uw gegevens dienen om te gaan. Deze Wet is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens. Informatie over het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens vindt u op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens

U kunt hier de privacyverklaring downloaden.

 

Uw huisarts werkt mee met wetenschappelijk onderzoek van het Erasmus MC