« terug naar vorige pagina

Praktijkaccreditatie

Huisartsenpraktijk Balans – achtergrond

Een moderne huisartsenpraktijk is veel meer dan één huisarts met een assistente. Niet alleen moderne techniek en kennis, maar ook moderne samenwerking.

Op 12 september 2018 is de kwaliteit van onze praktijk opnieuw getoetst, en we kunnen u nu al melden dat wij deze toetsing glansrijk hebben doorstaan.

Lokaal werkt uw huisarts samen met assistentes, praktijkondersteuners m/v, patiënten en anderen, maar ook regionaal en landelijk is er samenwerking.

Lokaal

Het logo van Huisartsenpraktijk Balans staat symbool voor onze werkwijze en aanpak en laat zien, dat wij samen proberen door inzet van onze zorg voor u en mét u  in Balans te blijven.

  • Uw huisarts is spin in het web, met lijnen naar overige disciplines als ziekenhuis, fysiotherapie, wijkverpleegkundige, uw apotheek,  maatschappelijk werk, verzorgingshuis en meer.
  • Uw praktijk functioneert als team; huisarts én alle medewerkers.

Regionaal

Bepaalde chronische zorg die door overheid/zorgverzekeraars anders georganiseerd moest worden zit nu in zorgprogramma’s.
Huisartsen in de regio moeten die zorg onderling kaderen en met specialisten overleggen over wanneer en hoe we doorverwijzen. Wij werken daartoe in de regio samen met  andere huisartsen en zorgverleners, ook binnen een overkoepelende organisatie; de ZEL.
Heeft u Diabetes, COPD of een hart-of vaatziekte dan valt een deel van uw zorgverlening binnen een officieel zorgprogramma.
Dit geldt ook wanneer er sprake is van psychische problemen, waarmee één van onze praktijkondersteuners u weer “op weg “ kan helpen.
Dit betekent dat u, afhankelijk van uw aandoening, met een bepaalde regelmaat in het spreekuur verwacht wordt.

Landelijk

De NHG Accreditatie® is een kwaliteitskeurmerk dat laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit. Dit keurmerk wordt na een strenge controle (Audit) jaarlijks toegekend en wij zijn er trots op dat wij sinds 2015 geaccrediteerd zijn.

In het accrediteringstraject wordt de praktijk elk jaar getoetst op de kwaliteit. Het medisch handelen en de praktijkvoering en –organisatie wordt doorgelicht. Ook wordt er regelmatig een enquête onder een aantal patiënten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de medewerkers kunnen geven.

Met alle informatie komen we jaarlijks tot een aantal verbeteringsplannen, het doel is de kwaliteit constant te verhogen.

Met onze inspanningen voldoen wij ruimschoots aan de criteria voor NHG-Praktijkaccreditering®.
Immers Kwaliteitsverbetering van de zorg is voor u en ons van groot belang.

Het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering® laat zien dat wij als huisartsenpraktijk systematisch en continu werken aan kwaliteitsverbetering van de door de praktijk geboden zorg.