« terug naar vorige pagina

POH-GGZ

De Praktijkondersteuner GGZ

POH-GGZ staat voor praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor geestelijke gezondheidszorg. De POH-GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho-)sociale klachten. In onze praktijk zijn Ineke Best en Reg van Adrichem werkzaam. Zij hebben een eigen spreekuur op verschillende dagen welke u kunt bezoeken na advies van de huisarts.

Waarom een POH-GGZ in de huisartsenpraktijk?

Met een POH-GGZ in de praktijk is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische en psychosociale klachten.

Door de kennis van en ervaring op het terrein van psychische en (psycho-)sociale klachten kan de POH-GGZ met u een goede inventarisatie van uw klachten en problemen maken. In bepaalde gevallen is een kortdurende behandeling van of ondersteuning bij deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden.

Wat kan de POH-GGZ voor u doen?

In een gesprek brengt de POH-GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen.

Vervolgens adviseert de POH-GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling  (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling) of vervolggesprekken bij de POH-GGZ.

De POH-GGZ kan daarbij dus helpen door:

  • het verhelderen van problemen;
  • het geven van advies over behandeling en verwijzing;
  • (in sommige gevallen) kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
  • nazorg na behandeling in de GGZ.

Hoe komt een afspraak bij de POH-GGZ tot stand?

U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH-GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH-GGZ gepland. Na het eerste gesprek zal de POH-GGZ u en uw huisarts adviseren over een vervolgtraject. De huisarts kan u ook tijdens een consult adviseren een afspraak te maken met de POH-GGZ.

Kosten

Aan de gesprekken met de POH-GGZ zijn voor u geen kosten verbonden.

Wat als ik verhinderd ben?

Indien u verhinderd bent, wilt u dan de gemaakte afspraak tijdig afzeggen? In de tijd die voor u gereserveerd was kan nog iemand anders geholpen worden. Indien u niet tijdig afzegt kunnen de kosten hiervan bij u in rekening worden gebracht. Déze kosten zijn niet te verhalen op uw zorgverzekering.