« terug naar vorige pagina

LSP

Verantwoording

Wij hebben begin dit jaar besloten onze praktijk aan te sluiten bij het Landelijk SchakelPunt (LSP). Wij zijn er van overtuigd dat in voorkomende gevallen een betrouwbare uitwisseling van medische gegevens tussen verschillende Zorgverleners, onze patiënten ten goede komt.

Deelnemen aan het LSP is niet verplicht, wij kunnen u als onze patiënt zonder uw uitdrukkelijke toestemming dan ook niet aanmelden bij het LSP.

Wij adviseren echter wel positief. Wij  proberen – samen met onze collega’s, specialisten en apothekers – er voor te zorgen dat u die behandeling en medicatie krijgt die bij u past.

En wij willen die mogelijkheid zo goed mogelijk waarborgen, door (beperkte) informatie-uitwisseling mogelijk te maken, tussen Professionele Zorgverleners. Juist in die gevallen waarin wij er ‘even niet’ voor u kunnen zijn, omdat u bijvoorbeeld elders verblijft en u op dat moment goede medische zorg nodig heeft.

Via de submenu’s of de interne links onder aan deze pagina, vindt u allerlei achtergrondinformatie, foldermateriaal in verschillende talen en kunt u rechtstreeks de site van het LSP bereiken om u aan te melden.

Ook kunt u via onze site het aanmeldingsformulier downloaden, u kunt dat ingevuld en ondertekend afgeven bij één van de assistentes. Mocht u niet over een printer beschikken, dan kunt u aan de balie bij de assistente een formulier ophalen.

 

Oktober 2014

J.M. van der Huizen
(huisarts)

Algemene informatie       Brochures LSP        Aanmelden LSP        Vijf feiten